Informativni Izračun Za Zavarovanje Avta

Na kaj Morate Biti Pazljivi in Kje Najugodneje Skleniti Avto Zavarovanje?

Slovenci vsako leto namenimo skoraj drugo tretino miljade za zavarovanje avtomobila. Če so bile nekoč ponudbe zavarovalnic zelo identične, danes temu ni več tako. Za primer lahko vzamemo obvezno zavarovanje avta (AO), ki vključuje tudi zavarovanje voznika (AO+) – ob enakih pogojih lahko ponudba variira tudi do 20% med najugodnejšim in najdražjim ponudnikom. Še večje razlike je moč opaziti pri kasko zavarovanju, zato vas svarimo, da ste pri sklepanju le tega še posebej pozorni. Zavarovalnice danes ponujajo svojim strankam številne popuste in ugodnosti, zato je velikokrat težko obdržati sliko realnih stroškov vašega zavarovanja za avto.

Zakaj je Zavarovanje Avta Sploh  Pomembno?

zavarovanje-avta

Najbolj osnovni vidik avtomobilskega zavarovanja predstavlja že Zakon o Obveznih Zavarovanjih v prometu. Ta pravi, da mora “lastnik prometnega sredstva” zavarovanje, ki je po tem zakonu obvezno, skleniti, predno začne prometno sredstvo uporabljati v prometu.” Globa za ta prekršek znaša 500 evrov.

Četudi se to včasih zdi nepotrebno, težava nastane, če povzročite nesrečo – za naštalo škodo v tem primeru namreč odgovarjate osebno. Odgovornost se v tem primeru nanaša tako na škodo, povzročeno na vozilu in cestni infrastrukturi, kot tudi na osebne oziroma telesne poškode, kar ima lahko za posledico močan poseg v vaše finančno stanje.

Zavarovanje avta še posebej pride do izraza predvsem v primerih, ko za nesrečo, v kateri je bila povzročena gmotna ali osebna škoda,  niste odgovorni sami. Obvezna zavarovalna polica vas v teh primerih varuje tudi pred tveganjem, da povzročitelj vaše škode sam ne bi mogel finančno povrniti.

Jasno je, da morate kljub sklenitvi obveznega zavarovanja za avto, v prometu biti previdni in upoštevati prometno signalizacijo in druge udeležence. Glede na številne nevarnosti, ki ob tem pretijo, se lahko avtomobilsko zavarovanje nanaša tudi na zavarovanje:

  • pred divjadjo,
  • točo in drugimi vremenskimi ujmami,
  • vandalizmom,
  • vlomom in tatvino,
  • sebe in ostale v avtu.

Zavarovalnih polic je veliko in  poleg obveznega lahko obsegajo še številne druge oblike zavarovanja,  razlikujejo pa se tudi po plačilnih razredih. Velikokrat mislimo, avtomobilsko-zavarovanje-izračunda se nam hude stvari ne morejo pripetiti, a dejstvo je, da je avtomobil eden izmed najnevarnejših prevoznih sredstev. Vsak dan je lahko poln presenečenj in nepredvidljivih situacij, najbolje je, če se lahko na njih optimalno pripravimo. Zavarujte sebe in vaš avto.

Kdaj je Zavarovanje Za Avto Obvezno?

Kot smo že omenili, morate avtomobilsko zavarovanje imeti, še preden avto registrirate. AO – avtomobilska odgovornost – je obvezno zavarovanje. Ta vam povrne premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki jo povzročite oškodovancu. Priporočljivo je tudi imetje AO+, ki pomeni zavarovanje voznika povzročitelja.

Zavarovalne vsote so zakonsko določene, lahko jih tudi zvišamo. Cena za obvezno zavarovanje se razlikuje glede na moč motorja, nosilnost, število sedežev, pa tudi bonifikacije, statusa voznika in drugih tehničnih in praktičnih specifikacij.

Cene osnovnih paketov so visoke, zato veliko ljudi svojega zavarovanja ne nadgradi. Res pa je, da se zavarovalnice tega zavedajo in so potrošnikom prišle naproti. Pri različnih ponudnikih so tako na voljo različne ugodnosti za ceno zavarovanja, in sicer za paketne popuste, izkušene voznike, mlade družine, stalnost, takojšnje plačilo itd. – glej informativni izračun zavarovanja za avto.

Tehnični pregled vozila boste opravili brez obveznega zavarovanje, urediti pa si ga morate nujno preden avto registrirate in začnete uporabljati v mestnem prometu.

Kasko Zavarovanje

V osnovi poznamo dve obliki kasko zavarovanja:

  • Splošno/osnovno kasko zavarovanje – krije škodo na zavarovanem predmetu/vozilu, ki nastane kot posledica dogodka, neodvisnega od voznikove volje:

–  v prometu in mirovanju (trčenje, prevrnitev, zdrs ali padec vozila, prometna nesreča, itd.. )

– zaradi dejanja tretjega (demonstracije, vandalizem, splošno nasilje)

– zaradi posebnih dogodkov (kot npr. ravnanje v skrajni sili z namenom preprečitve nastanka večje škode, pomoč drugi osebi itd.)

  • Delno kasko zavarovanje je mogoče skleniti tudi, če nimate sklenjenega splošnega kaska, razen v določenih izjemnih primerih.  To krije tudi škodo, ki nastane kot posledica naravnih nesreč, neposrednega stika z živalmi, kraje, hudih vremenskih razmer ter drugih nepredvidljivih dogodkov. Vse to je s popolnim kaskom že zavarovano, pri osnovnem kasku je te stvari potrebno dodati. Z delnim kaskom lahko svoje vozilo zavarujete pred naslednjimi nevarnostmi:

– divjad in domače živali

– naravne in elementarne nesreče

– steklo

– parkirišče

– kraja

– nadomestno vozilo

– zunanja svetlobna telesa in ogledala

Avtomobilsko Zavarovanje Izračun

Lastniki motornih vozil v Sloveniji lahko izbirajo med sedmimi ponudniki avto zavarovanja. Med tem ko so okvirne premije obveznega zavarovanja (AO in AO+) dostopne na spletu (www.amzs.si), boste podatke o premijah za različna zavarovanja tam iskali zamanj.

Pri primerjavi zavarovalnih premij obveznega zavarovanja ugotavljamo, da cenovni razpon med različnimi zavarovalnicami narašča z naraščajočo močjo motorja. Pri manjši prostornini je razlika med zavarovalnicami zanemarljiva, med tem ko je pri motorjih z večjo prostornino lahko tudi do 15%.

Pri primerjavi izračuna zavarovanja avtomobila pri različnih zavarovalnicah smo ugotovili, da boste za zavarovanja AO in AO+ najmanj plačali pri zavarovalnici Generali – ostale zavarovalnice so vse približno za 16% dražje. V prihodnje je pričakovati, da se bodo cene obveznega zavarovanja poenotile, razlika pa bo predvsem v dodatnem zavarovanju. (glej avtomobilsko zavarovanje izračun)

Kaj Je Odbitna Franšiza in Zakaj Je Pomembna Pri Zavarovanju Avta?

Pojem odbitna franšiza v osnovi pomeni, da mora zavarovanec del ali pa celotno škodo plačati sam. Odbitna franšiza se lahko določi v odstotkih, lahko pa je določena tudi v fiksnem znesku.

V primeru, da je odbitna franšiza določena v procentih in zavarovancu nastane določena škoda, bo slednji plačal % zavarovalne vsote, razliko pa bo plačala zavarovalnica.  V kolikor pa je odbitna franšiza določena v denarnem znesku, pa zavarovalnica ne krije škode do zneska odbitne franšize, krije pa vso škodo, ki presega ta znesek.