Izračun Zavarovanja za Avto v Primeru Totalke

izračun zavarovanja za avto

Ko pride do prometne nesreče, je popravilo avtomobila, ki ga krije zavarovalnica, odvisno od razmerja med tržno vrednostjo vozila in denarno škodo, ki je nastala. Če popravilo vašega avtomobila ni ekonomsko opravičljivo, bo razglašen za totalko.

Kaj narediti z razbitim vozilom, se posamezniki odločijo sami. Zavarovalnice svojim strankam nudijo denarno povrnitev nastale škode, ki je enaka višini tržne vrednosti avtomobila pred nesrečo, z razliko vrednosti ohranjenih delov.

Veliko ljudi se tako odloči za samostojno popravilo. Tisti, ki nimajo volje, časa ali znanja, se dogovorijo za izplačilo v višini tržne vrednosti vozila, prodajo ohranjenih delov oziroma avtomobila pa prepustijo zavarovalnici. V kolikor se zavarovanci odločijo za izplačilo, je znesek odvisen tudi od prevoženih kilometrov, stanja, starosti in drugih lastnosti avtomobila. Če se stranka s ponujenim izkupičkom ne strinja, lahko poda pritožbo in zahteva ponoven izračun zavarovanja za avto. Škodo nato ponovno oceni strokovna komisila ali sodno zapriseženi cenilec.

Zavarovalnice se pri določanju stopnje, ob katerih je ocenjena totalna škoda, razlikujejo. Za primer:

  • Zavarovalnica Maribor pogojuje totalko s škodo, ki presega 70% tržne vrednosti vozila.
  • Zavarovalnica Generali obravnava vozilo kot totalko, če škoda preseže 50 odstotkov tržne vrednosti.
  • Pri Triglavu se mora škoda na vozilu gibati med 50 in 70 odstotkov.

Kljub temu naj bi pri ocenjevanju tržne vrednosti istega avtomobila pri različnih zavarovalnicah prihajalo zgolj do manjših razlik.