Kako Cenilci Avtomobilskih Zavarovanj Ocenijo Totalko?

Drobni tisk – velik pomen. Kaj je »totalka« in kako jo oceni zavarovalnica?

ocenitev-totalke-pri-zavarovalnicah

O postopku ocenjevanja in izplačil iz popolne (ekonomske) škode smo povprašali cenilce zavarovalnic.

Ko omenimo totalko, si najbrž vsi predstavljamo nekaj podobnega – povsem uničen avto. Kaj pa se zgodi potem? Kaj se zgodi z razbitino, kako se odzove zavarovalnica, kako cenilec, kolikšno izplačilo nam v tem primeru pripada …? Na ta in še mnoga druga vprašanja v zvezi s totalko vam bodo ljudje odgovorili zelo različno. Vsakdo ima namreč drugačne izkušnje, pa tudi druge informacije, ki so pogosto nepopolne. Da bi kar se da celostno pojasnili primer totalke, smo vprašali strokovnjake s tega področja – cenilce. Še preden vam predstavimo, kako pojem totalke in z njim povezane dileme pojasnjujejo oni, je prav opozoriti, da zavarovalnice namesto »totalke« uporabljajo izraz »ocena (ekonomsko) popolne škode«.

 

Postopek in višina izplačila glede na povzročitelja škode

Sam postopek, tako kot tudi višina izplačil iz popolnih škod sta enaka, ne glede na to, ali ste povzročitelj nesreče vi in uveljavljate škodo iz kasko zavarovanja, ali je povzročitelj druga oseba in uveljavljate škodo iz njenega zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

 

Razglasitev ekonomsko popolne škode

Popolna škoda nastane, ko je vrednost zavarovanega predmeta, zmanjšana za vrednost ostankov poškodovanega predmeta na dan ocenjevanja nastale škode, manjša od stroškov njegovega popravila.

V tem primeru je strošek popravila z ekonomskega vidika neupravičen, saj znaša več od vrednosti vozila pred nastalo nesrečo. Do tega najpogosteje pride pri starejših vozilih, ki jim je tržna vrednost upadla do te mere, da jo cena rezervnih delov in samega popravila zlahka doseže ali celo preseže. Cena rezervnih delov namreč ostaja enaka, ne glede na to, v kako staro vozilo se jih vgrajuje.

 

Izračun (ekonomsko) popolne škode

Najprej cenilci določijo tržno ceno vozila, in sicer na podlagi kotacij EUROTAX. Ocenijo vrednost razbitine, izračunajo stroške potencialnega popravila vozila in odmerijo odškodnino oz. maksimalne stroške popravila. Pri tem upoštevajo različne parametre, ki vplivajo na tržno vrednost, kot so število prevoženih kilometrov, stanje vozila, investicijska vlaganja idr.

Vozilo je ob nastanku popolne škode obravnavano kot celota. Vpliv dodane opreme na tržno vrednost sicer obstaja, vendar je le ta skromen. Popusta, ki ga je lastnik vozila uveljavil ob njegovem nakupu, se pri določitvi vrednosti vozila ob totalni škodi ne upošteva, razen če je bil upoštevan ob sklenitvi zavarovanja motornega vozila (zavarovanje na dogovorjeno vrednost oz. po računu).

Prodajni katalogi ob določanju vrednosti vozila na dan škode načeloma niso merodajni, saj ne odražajo dejanske cene vozila v postopku njegove prodaje, ampak podajajo le določeno ponudbo oziroma povpraševanje.

 

Primer ekonomsko popolne škode

Udeleženi ste bili v prometni nesreči. Povzročitelj ste vi. Vaš avto ni več vozen in odločili ste se, da boste škodo uveljavljali iz splošnega kasko zavarovanja.

Ob nakupu avtomobila ste zanj plačali 16.650 evrov, v trenutku škodnega dogodka pa je bila njegova vrednost le še 8.768 evrov. Ocenjena vrednost razbitine znaša 3.500 evrov, ocenjena škoda na vašem vozilu pa 6.850 evrov. Na podlagi teh podatkov cenilec oceni nastanek ekonomsko popolne škode in vam ponudi 5.268 evrov. Poglejte si tudi izračun avtomobilskega zavarovanja v primeru totalke.

 

Kaj storiti?

V kolikor ponudbo cenilca sprejmete, je vaš naslednji korak podpis poravnalne pogodbe, po kateri boste prejeli ponujeni znesek, zmanjšan za tržno vrednost razbitine in davke, torej 5.268 evrov. Kaj boste storili z razbitino, je vaša odločitev – lahko jo popravite ali prodate.

Dobro je vedeti, da imate kot zavarovanec vedno – in ne samo ob nastanku totalne škode – možnost ugovora na ponujeno vrednost odškodnine. Pomembno pa je, da vaše nestrinjanje s ponudbo primerno utemeljite. Ugovor v obliki pritožbe lahko naslovite na pritožbeno komisijo zavarovalnice, seveda pa se lahko odločite tudi za drugo pravno pot.

 

Kam z razbitino?

Razbitine zavarovalnica ni dolžna prevzeti, torej pripada vam. Pri Zavarovalnici Triglav v soglasju z lastnikom ponujam tudi možnost izplačila tržne vrednosti vozila na dan škodnega dogodka v celoti. V tem primru razbitino prepustite zavarovalnici, ta pa jo ponudi v prodajo na javni dražbi. V navedenem primeru tako prejmete izplačilo zavarovalnice v višini 8.768 evrov.

Več informacij in podrobnosti glede uveljavljanja višine škode ter drugih vidikov avtomobilskih zavarovanj si preberite na naši spletni strani, pod zavihkom »splošni pogoji«.

zavarovanje-avta-za-primer-totalke