You are here
Home > Poškodovanje Avtomobila na Parkirišču – Kdo Krije Škodo?

zavarovanje-avtomobila-za-škodo-na-parkirišču

 

Samo pri portalu zavarovanjeavta.net  smo letos zabeležili več kot 30.000 škod na parkiriščih.

Za škodo na parkiriščih ste lahko odgovorni sami, lahko pa vam jo povzroči nekdo drug. Upravičenost do izplačila zavarovalnine se od primera do primera razlikuje, zato je dobro vedeti, kdaj ta za vas velja in katero zavarovanje je v takšnih primerih najbolj uporabno.

Primer 1: Vaše parkirano vozilo poškoduje drugo vozilo.

Ko se vrnete na parkirišče vas na zadnjih vratih vašega avtomobila preseneti manjša udrtina z ostanki barve drugega vozila. Kaj storiti?

Naši izkušeni cenilci svetujejo takojšnje kontaktiranje policije, saj bo ta sestavila policijski zapisnik, ki ga boste v nadaljevanju prijave potrebovali. Nato škodo fotografirajte in jo skupaj z drugo dokumentacijo prijavite pri vaši zavarovalnici.

Ta dva postopka sta osnova vseh navedenih primerov. Pametno je, če razvijete navado, da vaše parkirano vozilo pred odhodom vedno vsaj na hitro pregledate.

 

POŠKODBE NA PARKIRIŠČU SO ENE OD NAJBOLJ POGOSTIH. PO STATISTIKI SE NAHAJAJO TAKOJ ZA PROMETNIMI NESREČAMI IN NALETOM DIVJADI.

Po prijavi škode je postopek odvisen od tega, katero zavarovanje avtomobila želite uveljaviti za povrnitev stroškov natale škode. Možnosti sta dve:

  • V primeru, da identifikacija povzročitelja ni mogoča, lahko uveljavljate vaše splošno kasko zavarovanje avtomobila ali delno kombinacijo avtomobilskega kaska H – parkirišče. Sklenitev te kombinacije je mogoča tudi brez sklenitve splošnega kaska.

Pri delni kombinaciji ni odbitne franšize, dogovorjene pri splošnem kasko zavarovanju, zato je koristna tudi v primeru uveljavljanja škode, sicer že krite s splošnim kaskom. Hkrati v primeru škode pri delni kombinaciji ne izgubite že pridobljenega bonusa pri plačilu zavarovalnine splošnega kaska.

Prednost delne kombinacije zastopnik pojasnjuje z naslednjim primerom: Če imate sklenjeno samo splošno kasko zavarovanje in vam avto poškodujejo na parkirišču, se kaj lahko zgodi, da je škoda manjša od dogovorjene franšize. To pomeni, da boste znesek morali poravnati sami, kar se ne bi zgodilo, če bi imeli sklenjeno dodatno delno kombinacijo H – parkirišča.

  • V primeru, da je povzročitelj škode znan, vam strošek popravila krije on oz. njegova polica zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

 

Primer 2: Vozilo brez motorja ali tretja oseba poškodujeta vaše parkirano vozilo.

Škoda na parkirišču ni nujno posledica stika dveh vozil – med drugim jo lahko povzročita nepazljiv kolesar ali uporabnik nakupovalnega vozička. Kadar škode ne povrzoči motorno vozilo, je primer obravnavan na drugačen način.

  • V primeru, da identifikacija povzročitelja ni mogoča, lahko uveljavite samo splošni avtomobilski kasko. Kritje delne kombinacije H – parkirišče se namreč nanaša le na poškodovanje parkiranega ali ustavljenega osebnega vozila zaradi neposrednega stika s tujim, neznanim motornim vozilom.
  • V primeru, da je povzročitelj škode znan, vam je stroške popravila dolžan povrniti on, vam pa ni treba uveljavljati splošnega kasko avtomobilskega zavarovanja.

 

Primer 3: Namerna škoda na parkirišču.

Enako velja v primeru, ko vam nekdo povzroči škodo iz zlonamernosti. V primeru neznanega povzročitelja lahko uveljavite samo svoj splošni avtomobilski kasko, saj ta vključuje škodo zaradi objestnih ali nasilnih dejanj tretje osebe. Identificirani storilec vam je škodo dolžan povrniti.

 

Primer 4: Poškodovanje parkiranega vozila zaradi padca predmetov.

Za škodo ni vedno odgovorna oseba – lahko se zgodi, da vam parkirano vozilo poškoduje naravni pojav, kot je padec drevesa, veje, ledene sveče ali česa drugega.

Splošno kasko zavarovanje krije poškodbe, nastale zaradi naravnih pojavov, ne glede na to, kakšen predmet je ob padcu poškodoval vaše vozilo. Kombinacija H – parkirišče pa vključuje tudi kritje za primer padca strešnih snežnih plazov, ledenih tvorb ali sveč, ki lahko padejo z zgradb.

 

Primer 5: Povzročitelj škode na parkirišču ste vi.

Kaj, če se zgodi, da s svojim vozilom udarite v drugo in tako povzročite škodo? Tovrstno škodo na vašem motornem vozilu krije izključno splošno kasko zavarovanje (primer trčenja), škodo na tujem vozilu, ki ste ga ob trčenju poškodovali, pa krije vaše zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

V tem pri meru nikakor ne pozabite oškodovancu pustiti vaših kontaktnih podatkov, saj ti predstavljajo osnovo njegovega uveljavljanja zavarovanja za nastalo škodo. Naj vas pri tem vodi načelo, da ravnate tako, kot mislite, da bi morali ravnati drugi, saj bi v obrnjeni situaciji zagotovo želeli, da se storilec odzove pošteno in vam tako omogoči možnost sanacije posledic nezgodnega dejanja. Škodo bo povrnila vaša zavarovalnica, tako da bo vaša finančna obremenitev zbolj simbolična, zato ne bodite preveč v skrbeh. Nasprotno pa vas anonimna zapustitev kraja dogodka lahko stane vaših zavarovalnih pravic. Če se namreč pojavi očividec in priča proti vam, strošek celotne nastale škode pade na vaša ramena oz. denarnico.

V primeru, da z avtomobilom poškodujete steber ali drog, škodo krije splošno avtomobilsko kasko zavarovanje.

Za primer škode, ki jo z vozilom brez motorja ali nakupovalnim vozičkom lahko povzročite na tujem vozilu, se zavarujte z zavarovanjem odgovornosti. Zavarovalnica Triglav zavarovanje odgovornosti vkljlučuje v vse tri pakete zavarovanja DOM. Zavarovalna polica DOM zagotavlja kritje škode, ki jo vi ali vaš družinski član iz skupnega gospodinjstva povzročita oškodovancu, ki je treja oseba.

Top