Zavarovalni Premijski Razredi; Bonus / Malus Sistem

PREMIJSKI RAZRED IN SISTEM »BONUS / MALUS«

izračun-zavarovanja-avta-pregled

Slovensko zavarovalno okolje za avtomobilsko zavarovanje uporablja premijski sitem bonusov oziroma malusov. Spodnja tabela sistmatično prikazuje odstotke doplačil in popustov, ki jih zavarovalnice upoštevajo glede na posamezni premijski razred. S tabelo si lahko poenostavite tudi informativni izračun zavarovanja avta.

 

Premijski razred (PR) Odstotek popusta / doplačila
1 -50% samo nekatere zavarovalnice
2 -50%
3 -50% ali -55%
4 -50% P O P U S T I
5 -45%
6 -40%
7 -35%
8 -30%
9 -25%
10 -20%
11 -15%
12 -10%
13 -5%
14 0 ZAČETNI
15 10% DOPLAČILA
16 20%
17 35%
18 150%
19 170%
20 200%

Vir: Moj nasvet d.o.o.

 

»BONUS / MALUS« SISTEM IN NJEGOVA OSNOVNA PRAVILA

Izhodiščni razred

Ob sklenitvi zavarovanja je začetni premijski razred 14. V tem razredu ni niti doplačil, niti premijskih popustov.

 

Bonusni del sistema »bonus / malus«

Ostali premijski razredi, od PR 13 do PR 01 določajo višino popustov. Od PR 13 pa do PR 04 med posameznimi zavarovalnicami pri doplačilih in popustih ni razlik. S časom so zavarovalnice uvedle dodatni razred ali razrede od PR 03 do PR 01 za avtomobilsko zavarovanje (AO), enako kot velja za kasko zavarovanje.

 

Malusni del sistema »bonus / malus«

Nižji premijski razredi, od PR 15 do PR 20, določajo višino doplačil. Posamezen malusni razred narekuje določeno doplačilo na osnovno premijo.

 

Osnovna pravila sistema »bonus / malus«

Vsako leto ob izteku avtomobilskega zavarovanja (veljavnost je 12 ali izjemoma 11 mesecev) in njegovi obnovi zavarovalnica opravi pregled škodnega dogajanja.

Če v izpolnjenem zavarovalnem letu ni prišlo do prometne nesreče, nosilec zavarovanja napreduje po razredih navzgor, in sicer vsako leto en premijski razred. Pogoj za napredovanje je, da v tem obdobju ni bilo prijavljene škode. Izjema je zavarovalnica, ki vam pri doseženem 12. premijskem razredu prizna po en dodatni razred vsako leto (tako na primer po PR 12 preidete neposredno v PR 10, leto za tem v PR 08, še naslednje leto v PR 06 in nato v PR 04).

Če je v izpolnjenjem zavarovalnem letu do prometne nesreče prišlo po vaši krivdi, kot nosilec zavarovanja nazadujete po tri razrede na leto. To je pravilo, ki se ga držijo vse zavarovalnice. V primeru, da imate zavarovanje odkupa prve škode, vam zavarovalnica prvo povzročeno škodo spregleda, kar pomeni, da kljub povzročeni prometni nesreči normalno napredujete po premijskih razredih.