You are here
Home > Zavarovanje Avtomobilske Odgovornosti

Katere so Posebnosti Zavarovanja Avtomobilske Odgovornosti?

zavarovanje-avtomobilske-odgovornosti

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti poznamo pod več imeni, kot so osnovno, obvezno ali AO zavarovanje. Gre seveda za isto stvar, in sicer zavarovanje, ki je obvezno za vsa vozila v uporabi.

Z AO se zavarujemo pred škodo, ki jo z uporabo vozila povzročimo drugim. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije materialno škodo oz. škodo na stvareh in nematerialno škodo, ki pomeni smrt, telesne poškodbe in prizadeto zdravje. Zavarovalne vsote so določene v skladu z zakonom in enake pri vseh zavarovalnicah. Kritje materialne škode znaša do 1.000.000 €, nematerialne pa do 5.000.000 €.

AO bonus

Ob prvi sklenitvi avtomobilske odgovornosti se uvrstite v 14. premijski razred, ki pomeni 0 % bonusa. Z vsakim letom brez nastale škode se premaknete en razred višje in pridobite 5 % bonusa. V 4. premijskem razredu bonus znaša 50 %.

Različne zavarovalnice upoštevajo različno število premijskih razredov – nekatere imajo tudi 3. premijski razred s 55 %, druge celo s 60 % bonusom.

Pri zavarovalnici Tilia se premijski razredi stopnjujejo do 1. in predstavljajo 50 % bonusa. Takšen sistem predstavlja prednost, saj v primeru škode v 1 PR izgubite 15 % bonusa in preidete v 4. PS, kjer imate še vedno 50 % bonusa. Medtem ko pri drugih zavarovalnicah za to potrebujete 10 let, po tem sistemu 50 % bonus lahko pridobite že v 6 letih.

V primeru prijavljene škode iz AO izgubite tri premijske razrede, kar večinoma predstavlja 15 % bonusa. Tako za zavarovanje avtomobila v naslednjem letu plačate približno 15 % več kot v tem letu.

Odkup Prve Škode Pri Zavarovanju Avta

S sklenitvijo odkupa prve škode se lahko zavarujete pred izgubo bonusa. V tem primeru s prijavo škode ne izgubite bonusa in tudi v tekočem letu napredujete v nov cenovni razred. Cena odkupa prve škode je odvisna od bonusa. Največkrat se odkup priporoča tistim, ki imajo vsaj 30 % bonusa, saj je cena takrat ugodna. V vsakem primeru pa odkup prve škode za vas predstavlja ohranitev vašega bonus, katerega lahko potem prenesete v naslednje leto.

V našem naslednjem članku vam bomo predstavili ugodno zavarovanje avta

Top